<h1>Privacy Policy för Astrid Accessories OÜ</h1>

<p>På LOVÉN Design, som är tillgänglig från www.lovendesign.eu, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av LOVÉN Design och hur vi använder den.</p>

<p>Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Vår integritetspolicy genererades med hjälp av <a href=”https://www.gdprprivacynotice.com/”>GDPR Privacy Policy Generator från GDPRPrivacyNotice.com</a></p>.

<h2>Allmän dataskyddsförordning (GDPR)</h2>
<p>Vi är personuppgiftsansvariga för din information.</p>

<p>Astrid Accessories OÜs rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy beror på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhanget i vilket vi samlar in informationen:</p>
<ul>
<li>Astrid Accessories OÜ behöver uppfylla ett avtal med dig</li>.
<li>Du har gett Astrid Accessories OÜ tillstånd att göra detta</li>
<li>Behandlingen av dina personuppgifter ligger i Astrid Accessories OÜ:s legitima intresse</li>
<li>Astrid Accessories OÜ måste följa lagen</li>
</ul>

<p>Astrid Accessories OÜ behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer.</p>

<p>Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.</p>
<p>Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:</p>
<ul>
<li>Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.</li>
<li>Rätten till rättelse.</li>
<li>Rätten att göra invändningar.</li>
<li>Rätten till begränsning.</li>
<li>Rätten till dataportabilitet</li>
<li>Rätten att återkalla samtycke</li>
</ul>

<h2>Loggfiler</h2>

<p>LOVÉN Design följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analytik. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.</p>

<h2>Cookies och webbfyrar</h2>

<p>Som alla andra webbplatser använder LOVÉN Design “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren har kommit åt eller besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.</p>

<p>För mer allmän information om cookies, läs <a href=”https://www.generateprivacypolicy.com/#cookies”>”Cookies” artikeln från Privacy Policy Generator</a>.</p>

 

<h2>Datapolicy</h2>

<P>Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för varje reklampartner till LOVÉN Design.</p>

<p>Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på LOVÉN Design och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.</p>

<p>Notera att LOVÉN Design inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.</p>

<h2>Policy för tredje parts integritet</h2>

<p>LOVÉN Designs integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ. </p>

<p>Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.</p>

<h2>Information om barn</h2>

<p>En annan del av vår prioritering är att ge barn skydd när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.</p>

<p>LOVÉN Design samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.</p>

<h2>Endast integritetspolicy online</h2>

<p>Vår integritetspolicy gäller endast för vår online-verksamhet och är giltig för besökare på vår webbplats när det gäller den information som de delar och/eller samlar in på LOVÉN Design. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.</p>

<h2>Samtycke</h2>

<p>Då du använder vår webbplats ger du härmed ditt samtycke till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.</p>

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.